Kérünk, hogy észrevételeiddel segítsd a további munkánkat, s ezért írjál be a vendégkönyvünkbe.

Mindezt hálásan köszönjük.

 

Miserend és Mise szándékok.

Vasár és Ünnepnapokon: 11.00 órakor

Hétköznap: 17.00 vagy 18.00 vagy 19.00 órakor

A püspök úr 2011. augusztus 01-vel Horváth Gábor személyében új plébánost nevezett ki a Becsehelyi plébániára, aki nálunk Rigyácon is ellátja a lelkipásztori feladatokat.

 Pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék - Horváth Gábor atya jelmondata tükrözi     ars poeticáját: lelkipásztorként legfőbb feladata, hogy gondját viselje a reá bízottaknak. A 34 esztendős fiatal római katolikus pap Kirner A. Zoltán esperesplébánost váltotta.

Sokakkal ellentétben én gyermekkoromban még nem éreztem a Jóisten elhívását a papi pályára, inkább az volt a vágyam, hogy kántor legyek - idézte fel pályafutása kezdeteit. - És mivel édesapám faiparos szakmában tevékenykedett, azt is szerettem volna folytatni, így aztán asztalosnak tanultam és mellette kántornak. A plébánosunkkal így elég gyakran találkozhattam, megragadott a személyisége, s lassan-lassan elkezdett érlelődni bennem a papi hivatás gondolata. 2005-ben szenteltek fel, első állomáshelyem a szombathelyi székesegyház volt, majd 4 év következett Zalaegerszegen, tavaly nyártól idén nyárig pedig Szentgotthárdon szolgáltam. Horváth Gábor azt mondta, Becsehelyen buzgó, aktív közösséget talált.

Erre jól lehet építeni, ami biztató - szögezte le az új becsehelyi plébános. Terveim közt szerepel, hogy az egyházzenei életet kicsit felpezsdítsem. Becsehelyen templomi kórus még nincs, nagyon szeretnék egyet. Az egyik fíliában, Rigyácon a templom felújítása megtörtént ugyan, ám a speciális ácsolatú toronysisak rendbetétele még várat magára. Aztán a plébániaépület is megüresedett, fel kéne újítani, hogy találkozóhelyként szolgálhassa a közösséget. A másik fíliában, Petriventén pedig a közösséget szeretném kicsit megmozgatni.

Templomunk védőszentje: Szent Anna

Festményen történő megörökítése megtalálható az oltár mögötti falon is.

 

Minden katolikus közösség életében meghatározó esemény a templomi búcsú napja, ami a templom védőszentjének az ünnepe. Búcsúkor egy kicsit megáll az élet, ilyenkor mindenki ünnepel, hazalátogatnak a távoli családtagok, rokonok, együtt a család. Ezt a szép ünnepet a templom védőszentjének köszönhetjük, ezért nincs igazi búcsú a templom és a szentmise nélkül. Amikor 1762-ben a rigyáci templomot fölszentelték, Szent Anna pártfogásába ajánlották az Isten házát és a falu népét. Szent Anna asszony üzenete számunkra 2000 év távlatából:

"A gyermek Isten ajándéka."

A legenda szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz éve éltek már együtt, de nem volt gyermekük. Sokat imádkoztak, böjtöltek és vezekeltek, hogy Isten elvegye szégyenüket és adjon gyermeket. Az Úr meghallgatta kitartó imájukat, és megajándékozta őket a legáldottabb gyermekkel az asszonyok szülöttei között, akit Máriának neveztek. A szülők boldogok voltak, mert teljesült szívük vágya, gyermekük született. Ő szüli majd Isten előre elhatározott terve szerint a Megváltót, Jézust. Így még nagyobb jutalomban lesz részük, mert Anna elmondhatja magáról, hogy ő Jézus nagyanyja.

Ma a médiának nem jelent szenzációt, ha egy család tisztességesen felnevel 4-5 gyereket, a házastársak aranylakodalmáról sem tudósít a televízió. Pedig igen sokat lehetne tanulni tőlük a mai fiatalságnak, akik nem akarnak hinni az Isten által teremtett házasságban. Ahol nem merik vállalni a házasságot, ott nagyon hamar felbomlik a család. Ma nagy hangsúlyt kapnak a személyiségi jogok, nem szabad a gyereket fegyelmezni, megfenyíteni, ha megpróbálják, a gyerek feljelentheti nevelőit, sőt akár saját szüleit is. Rosszul értelmezi a mai köztudat a szabadságot, azt hiszik, hogy mindent megtehetnek, kipróbálhatnak,akár bűnözhetnek is minden következmény nélkül. A bűn azonban előbb vagy utóbb, de mindig bűnhődést hoz. A szabadság nagy ajándék, de a szabadosság pusztulásba visz. Vissza kell térni a gyökerekhez, a Tízparancsolathoz, az igazi családi értékrendhez.

Kérjük Szent Annát, járjon közben Istennél a magyar fiatalokért, a leendő édesapákért és édesanyákért, hogy komolyan vegyék az életet, vállalják egymást a házasságban egy egész életen át, örömmel fogadják a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságukat. Segítse a szülőket és nagyszülőket, hogy ne felejtsék el gyermekeiket megtanítani a legfontosabbra: az imára és az isteni törvények megtartására. Ameddig nem tér vissza a nemzet Istenhez, és a családok elhanyagolják a hit gyakorlását és megvallását, addig nem számíthatunk szebb jövőre.

Szent Anna, Jézus Krisztus nagyanyja, családok oltalmazója, könyörögj értünk!

 

Elérhetőségeink:

 Római Katolikus Egyházközség

 8883 Rigyác Szabadság u. 2

 e-mail: egyhazkozseg@rigyac.eu              

  Egyházközségünk vezető tagjai:   Homály Balázs

                                                     Plánder László

                                                     Hári Dezső (kántor)

                                                    Billege Antal

                                                   Jobbágy Zoltán